Spelregels en voorwaarden

Voorafgaand aan iedere kennismaking c.q. eerste gesprek stuur ik mijn cliënten een blanco opdrachtovereenkomst toe, met een link naar deze pagina. In de overeenkomst en de begeleidende mail wordt verwezen naar (deze webpagina met) de spelregels en voorwaarden die op mijn diensten van toepassing zijn. Ik heb ze op deze pagina op een rij gezet.

Algemeen

Voor al mijn diensten geldt:

  • We gaan met elkaar in gesprek op basis van vrijwilligheid,
    met de intentie om -samen- tot een oplossing te komen voor wat er speelt. Iedereen kan op ieder moment voorstellen om een time-out in te lassen of het gesprek te beëindigen.
  • Alle informatie die wordt uitgewisseld is vertrouwelijk.
    Dit geldt voor de informatie die over tafel gaat, maar ook informatie die daarbuiten (bijv. via email) wordt uitgewisseld. Zo ontstaat ruimte om de situatie en om mogelijke oplossingen te verkennen, zonder ergens aan vast te zitten. Afspraken zijn pas definitief als ze op papier staan en door alle partijen ondertekend zijn.
  • Ik ben neutraal (vrij van oordeel) en onpartijdig,
    ten aanzien van iedereen aan tafel, de kwesties die spelen en de mogelijke oplossingen. Mijn rol is om een constructief gesprek te laten plaatsvinden over wat er speelt en wat deelnemer(s) daarmee kunnen en willen.

Voor een nadere beschrijving kun je hier de Algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Scheidingscoach.nl downloaden.

Vereisten ADR-register

De volgende voorwaarden en reglementen zijn van toepassing op mijn diensten als mediator:

Vragen

Tja … in dit werk is zorgvuldigheid natuurlijk van groot belang. Maar het is nogal wat om alles hierboven ineens te behappen. Daarom zal ik bij ons eerste gesprek (en tussentijds waar nodig) de belangrijkste punten kort toelichten en vragen beantwoorden.
Mocht je nu al vragen hebben, dan hoor ik dat natuurlijk graag!