Jullie hebben besloten uit elkaar te gaan – of jullie zijn al uit elkaar. Maar jullie hebben nog geen -eenduidig- beeld over de toekomst en wat je daarin van elkaar verwacht. En misschien staan jullie emotioneel ook wel heel verschillend tegenover de (voorgenomen) scheiding. Iedere situatie is uniek, die van jullie ongetwijfeld ook …


Stap 1
Intake

Wat is jullie aanleiding en waar staan jullie?

Wat is er op korte termijn nodig?

Wat verwachten jullie elkaar? En van mij?


• Opdrachtbevestiging (mediationovereenkomst)

Stap 2
Jullie situatie

Huidige (of voormalige) gezins-, woon- en werksituatie

Inkomsten, uitgaven en vermogens

doorvertaald in:


• Overzichtskaart(en)
• Oplossingsrichting(en)

Stap 3
Jullie wensen

Toekomstige gezins-, woon- en werksituatie

en toekomstige Inkomsten, uitgaven en vermogens,

doorvertaald in:


• evt. Ouderschapsplan
• Financiële planning(en)
• Convenant

Stap 4
Jullie toekomst

Afronding en verzending ondertekende stukken,

-> rechtbank en/of notaris
-> gemeente (GBA/BRP)

Hoe met elkaar omgaan? Wat als …?


• Actielijst: wijzigen adres,
bankrekeningen,
verzekeringen, etc.

Kennismaken
Bij ons eerste contact (via tel./mail/whatsapp) zal ik voorstellen om elkaar ‘live’ te ontmoeten. Omdat ik het belangrijk vind dat we elkaar écht leren kennen en we met een goed gevoel met elkaar in zee gaan. Deze kennismaking is natuurlijk vrijblijvend!

Stappenplan
Als het gevoel voor iedereen goed is, gaan we aan de slag met een stappenplan waarin alle facetten aan bod komen: de emotionele impact van de scheiding, jullie wensen en zorgen, financiële/materiële én praktische oplossingen die daar recht aan doen. 

Fiscale en wettelijke regelingen krijgen daarin -op het juiste moment- een plek. En natuurlijk een juridische vertaling, zodat jullie scheiding door de betreffende instanties kan worden bekrachtigd.

Deze stappen doorlopen we in een tempo en volgorde die voor jullie klopt. De praktijk leert dat een scheiding soms in een maand kan worden uitgedacht, maar een half jaar of langer is ook niet ongebruikelijk.

Jullie zijn al uit elkaar?
Voor jullie zal een aantal stappen niet relevant zijn. De aandacht gaat dan vooral naar waarom zaken niet lopen zoals gehoopt – en wat jullie daarin belangrijk vinden.

Misschien leidt dit tot nieuwe afspraken (een herziening). Of ontstaat er meer begrip voor elkaar, waardoor jullie nieuwe manieren van met elkaar omgaan kunnen ontwikkelen. Samen ontdekken en realiseren we wat voor jullie nodig is.

Gedragscode, privacy-reglement e.a.
Als ADR-geregistreerd mediator handel ik volgens de door dit register opgestelde proces- en procedure-vereisten. Hierin is bijv. vastgelegd hoe een opdracht tot stand komt en wordt afgerond, hoe wordt omgegaan met zowel mondeling als schriftelijk verstrekte informatie, etc. Klik hier voor meer informatie.

Tarieven
Ik hanteer vaste uurtarieven voor mediation- en/of coachingsgesprekken en voor bureauwerk (uitwerking div.).
Daarbij spreken we vooraf een maximaal aantal gesprekken en/of uren af en het resultaat dat we in die tijd zouden willen bereiken.